İSG Katip Giriş
Avcılar iş Güvenliği
istanbul ilinde Avcılar iş GüvenliğiAvcılar işyeri Hekimi hizmeti veren istanbul Vizyon OSGB;

-İşe Giriş Muayeneleri,

-Mobil Sağlık Taramaları,

-Risk Değerlendirme Raporu,

-Periyodik Ölçüm ve Kontroller,

-Yangın Güvenliği Analiz Raporu,

-Yangın Eğitimi ve Tatbikatı,

-Yüksekte Çalışma Eğitimi,

-Acil Eylem Planı ve Tatbikatı,

-Patlamadan Koruma Dokümanı,

-Çevre Yönetimi ve Madencilik alanında danışmanlık vermektedir.

 
www.istanbulvizyonosgb.com