İSG Katip Giriş
istanbul iş güvenliği
istanbul ilinde istanbul iş Güvenliğiistanbul işyeri Hekimi hizmeti veren istanbul Vizyon OSGB;
-İşe Giriş Muayeneleri,
-Mobil Sağlık Taramaları,
-Risk Değerlendirme Raporu,
-Periyodik Ölçüm ve Kontroller,
-Yangın Güvenliği Analiz Raporu,
-Yangın Eğitimi ve Tatbikatı,
-Yüksekte Çalışma Eğitimi,
-Acil Eylem Planı ve Tatbikatı,
-Patlamadan Koruma Dokümanı,
-Çevre Yönetimi ve Madencilik alanında danışmanlık vermektedir.
www.istanbulvizyonosgb.com