İSG Katip Giriş
isverenler iSG Devlet desteklerini almaya basladi

Mayıs 2014  tarihli resmi gazetede yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ’e göre, çalışan sayısı 10’un altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli sektörde faaliyet gösteren iş yerleri, osgb hizmetleri ödemelerinin bir kısmını geri almaya başlamışlardır.

 

Gelecek dönemler için başvuru, SGK il müdürlüklerine aşağıdaki evraklarla yapılacaktır.

 

İşverenler yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için takip eden ayın ayının 10’una kadar, evraklarla belirtilen dilekçe örneği ile destek müracaatında bağlı bulundukları sgk müdürlüklerine iletebilirler. Kabul olan dilekçe 2 ay içinde ödenir.

 

Başvuru Belgeleri

1)Ek 1 sosyal güvenlik kurumu başkanlığı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesine ilişkin başvuru formu (Tebliğin ekinde bulunmaktadır)

2)Ek 2 iban bildirme ve başvuru dilekçesi  (Tebliğin ekinde bulunmaktadır)

3)Vergi levhası

4)Yansıtma faturası

5)3’er aylık sgk hizmet dökümü

 

Not:  Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir. OSGB ile alakalı hizmet sözleşmelerinde, iptal ve yenileme olduğu durumlarda, boş kalan süreler için destek alınamaz.