İSG Katip Giriş
Türkiye ILO 176 maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesini onayladı

176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIKSÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUNBULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No: 6580

Kabul Tarihi: 04/12/2014

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında Cenevre’de yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen “176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ILO 176 Sayılı Maden işyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi tam metni için tıklayınız!