İSG Katip Giriş

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

 

 

 

 

- Çevre Danışmanlık Hizmetleri

- Çevre Görevlisi Hizmeti

- Çevre Mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,

- Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması,

- Atık Minimizasyonu Çalışmalarının Planlanması,

- Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi,

- Yasal Beyanların Yapılması,

- Atık Planlarının Hazırlanması,

- Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, Atık Yönetimi vb. Eğitimlerinin verilmesi,

- Çevresel Kazalara Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlanması,

- Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması,

- İç Tetkik Yapılması

 

Atık Yönetimi Hizmetleri

Tehlikeli ve tehlikesiz atık envanterinin oluşturulması, Atık ayrıştırma çalışmalarının planlanması ve bu kapsamda atık takip çizelgelerinin hazırlanması,

- Profesyonel Destek

- Yönetici ve Çalışan Eğitimleri

- Çevre İzin ve Lisans Başvuruları ve Takibi

- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

- ÇED Çalışmalarının Yönetimi

Yeşil Yıldız Danışmanlık Hizmetleri ( Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi )

- Emisyon Ölçümü

- Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü

- Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü

- Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO³)

- Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi (H²S)

- Bacagazı (Emisyon) Ölçümü

- (CO, CO², O², SO², NOx, NO, No²)

- Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü

- Bacada İslilik Analizi

- Bacada Hız Tayini

- Gaz Sıcaklığı Tayini

- Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi

- Kütlesel Debi Hesaplanması

 

 

 

Su-Atıksu Analizi

- Numune Alma

- Atık Sulardan Numune Alma,

- Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma,

- Deniz Suyundan Numune Alma,

- Dip Sedimentlerinden Numune Alma,

- Göl ve Göletlerden Numune Alma

- Su

- Atıksu Numune Alma

- Su Analizi

- Atık Su Analizi

- PH Tayini

- Fosfat Fosforu Tayini

- Fenol Tayini

- BOI Deneyi

- Tuzluluk

- Sıcaklık

- KOI Deneyi

- Florür Tayini

- Klorür Tayini

- Krom (Cr+6) Tayini

- Sülfat Tayini

- Sülfür Tayini

- Sülfit Tayini

- Renk Tayini

- Aktif Klor Tayini

- Alkalinite Tayini

- Debi Ölçümü

- Çözünmüş Oksijen

- Nitrat Azotu Tayini

- Yağ ve Gres Tayini

- Serbest Klorür Tayini

- Askıda Katı Madde Tayini

- Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

- Toplam Katı Madde Tayini

 

Çevresel Gürültü Ölçümü Akustik Modelleme ve Raporlamaları

- Çevresel Gürültü Ölçümü

- Akustik Gürültü Ölçümü

- Akustik Gürültü Modelleme

- Akustik Raporu Hazırlanması

- Gürültü Haritalarının Hazırlanması

- Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması

- Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

- Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

- Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

- Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

 

 

 

*** Çözüm ortaklarımızla hizmet verilmektedir.