İSG Katip Giriş

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Danışmanlığı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle,  yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz  yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır. 

 

İşyerlerinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre alanlarında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte,  yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz.  Yapılacak ön inceleme denetimleri ile  mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar  tespit edilmekte ve giderilmesi adına sizlere tespit/önerilerde bulunmaktayız. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta,  hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır. 

 

Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar;

 

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 

2. Risk Analizinin Hazırlanması,

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

9. ÇSGB Denetimlerine firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

11. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,

12. OSGB Merkezimizden telefon, mail, faks vb. ile yürütülecek olan sürekli danışmanlık hizmetleri