İSG Katip Giriş

İşletme Ruhsatı

İşletme Ruhsatı

Ruhsat, yetkili belediyeler tarafından verilen, işletmenin yangın, çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir. Ruhsat almak için müracaat eden firmaların ‘işletme belgesi’ sahibi olması gereklidir.

İSTANBUL VİZYON olarak İşyeri Ruhsat işlemlerinizi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için mühendis kadromuzla yanınızdayız.

 

 

 

 

 

 

 

Ruhsat İçin Gereken Belgeler;

 1. Başvuru Formu,
 2. Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Vaziyet Planı Örneği,
 3. İtfaiye Raporu,
 4. Sorumlu Müdür Sözleşmesi,
 5. Emisyon İzni veya Analiz Raporu,
 6. Deşarj İzni Veya Analiz Raporu,
 7. Vaziyet Planı,
 8. Makine Yerleşim Planı,
 9. Makine Motor Beyanı,
 10. Basınçlı Kap Fenni Muayenesi,
 11. LPG Tankı Mevcut İse Yeraltı Tankları İçin Akredite Kuruluşlardan Katodik Koruma Tank Ve Tesisatın Topraklama Ölçüm Raporları,
 12. Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu

 

Ayrıca, 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.