İSG Katip Giriş

İşyeri İç Yönerge Hazırlama

İşyeri İç Yönerge Hazırlama

18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in görevlerinin belirlendiği 8. Maddede İş Güvenliği Kurulu görevlerinin başında; “İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik (iç yönerge) taslağı hazırlanması, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunulması ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak zorunluluğu” gelmektedir.


İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve kullanılacak yöntemlerin beyan edildiği belgelerdir. Bir nevi işyerinin iş sağlığı ve güvenliği anayasasıdır.
 

İç Yönerge İçeriğinde Yer Alacak Başlıklar

İSTANBUL VİZYON OSGB, firmaların çalışma şartlarını ve fiziksel ve insani boyutlarını gözeterek bu çalışmayı titizlikle gerçekleştirmektedir.
Hizmet verdiğimiz firmalar için çeşitli iş gruplarına uygun ‘İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitapçıkları’ hazırlamaktayız.