İSG Katip Giriş

Kaza Kök Neden Analizi

Kaza Kök Neden Analizi

• Tehlike, Risk ve benzeri Kavramlar
• Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi
• Tehlike ve Risk Analizleri
• Kök Sebebi Bulma Aşamaları
• Problem Çözme Teknikleri
• 5 Neden Analizi
• Kaza / Olay Araştırması
• Kaza / Olay Raporlanması
• Sorgulama Teknikleri

 

 

 

Kaza Kök Neden Analizi Raporun İçeriği;

1.Giriş

2. Kaza Araştırması Süreci

3. İş Kazası Önleme Metodları

4. Kazaların Maliyetleri

5. Kaza Göstergelerinin izlenmesi

6. Ramak Kala Olay Bildirimi