İSG Katip Giriş
resim
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlara ulaşması için; bilimsel, erişilebilir, sürdürülebilir, denetlenebilir ve ölçülebilir hizmet veren lider kurum olmayı hedefleyen ISTANBUL VIZYON OSGB;
hizmet verdiği firmalarının beklentilerini; ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerdeki uygulamaları irdeleyerek mükemmel çözümler sağlayıp, iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimize edecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmaktadır.
 

İstanbul Vizyon OSGB,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde;
-İş Güvenliği Uzmanı, 
-İşyeri Hekimi,
-İşe Giriş Muayeneleri,
-Mobil Sağlık Taramaları, 
-Risk Değerlendirme Raporu,
-Periyodik Ölçüm ve Kontroller,
-Yangın Güvenliği Analiz Raporu,
-Yangın Eğitimi ve Tatbikatı,
-Acil Eylem Planı ve Tatbikatı,
-Patlamadan Koruma Dokümanı,
-Çevre Yönetimi ve Madencilik alınında danışmanlık vermektedir.