İSG Katip Giriş
resim
Kanunlar / ILO / Tüzükler / Yönetmelikler / Tebliğler / Genelgeler / Taslaklar / İdari Para Cezası /
Dayandığı Kanun
No / Madde
Mevzuat İsmi
( Tarihe Göre Sıralanmıştır )
Docx
Dosya İndir
Mevzuat
Bilgi Sistemi
Resmi Gazete
Tarihi
Resmi Gazete
Sayısı
4857/114
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
04.04.2004
25423
1451
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
10.08.1971
13922
4817
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
06.03.2003
25040
4703
Urunlere iliskin teknik mevzuatin hazirlanmasi ve uygulanmasina dair kanun
11.07.2001
24459
1593
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
06.05.1930
1489
2429
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
19.03.1981
17284
4904
Türkiye İş Kurumu Kanunu
05.07.2003
25159
6101
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
04.02.2011
27836
6098
Türk Borçlar Kanunu
04.02.1011
27836
6502
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
28.11.2013
28835
7201
Tebligat Kanunu
19.02.1959
10139
5363
Tarım Sigortaları Kanunu
21.06.2005
25852
506
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)
29.07.1964
11766
5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
20.05.2006
26173
5510
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16.06.2006
26200
6356
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
07.11.2012
28460
3153
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
28.04.1937
3591
5580
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
14.02.2007
26434
5188
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
26.06.2004
25504
6301
Öğle Dinlenmesi Kanunu
08.03.1954
8652
3458
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
28.06.1938
3945
5544
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
07.10.2006
26312
3308
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
19.06.1986
19139
4483
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
04.12.1999
23896
3628
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
04.05.1990
20508
3213
Maden Kanunu
15.06.1985
18785
6269
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
20.02.1954
8639
4688
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
12.07.2001
24460
5176
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
08.06.2004
25486
5326
Kabahatler Kanunu
31.03.2005
25772 M.
4447
İşsizlik Sigortası Kanunu
08.09.1999
23810
6331
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
30.06.2012
28726
5521
İş Mahkemeleri Kanunu
04.02.1950
7424
4857
İş Kanunu (4857)
10.06.2003
25134
1475
İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali)
01.09.1971
13943
207 A(III) 9119 BKK
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
---
---
2577
İdari Yargılama Usulü Kanunu
20.01.1982
17580
6245
Harcırah Kanunu
18.02.1954
8638
394
Hafta Tatili Hakkında Kanun
21.01.1924
54
697
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
02.01.1926
260
1479
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
14.09.1971
13956
5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
21.06.2005
25852
151
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
---
---
5070
Elektronik İmza Kanunu
23.01.2004
25355
3071
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
10.11.1984
18571
657
Devlet Memurları Kanunu
23.07.1965
12056
5253
Dernekler Kanunu
23.11.2004
25649
854
Deniz İş Kanunu
29.04.1967
12586
5395
Çocuk Koruma Kanunu
15.07.2005
25876
2872
Çevre Kanunu
11.08.1983
18132
3146
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
18.01.1985
18639
4982
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
24.10.2003
25269
5953
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
20.06.1952
8140
2709
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
09.11.1982
17863 M.