İSG Katip Giriş
resim
Kanunlar / ILO / Tüzükler / Yönetmelikler / Tebliğler / Genelgeler / Taslaklar / İdari Para Cezası /
Dayandığı Kanun
No / Madde
Mevzuat İsmi
( Tarihe Göre Sıralanmıştır )
Docx
Dosya İndir
Mevzuat
Bilgi Sistemi
Resmi Gazete
Tarihi
Resmi Gazete
Sayısı
6551
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
29.09.1987
19589
506
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
22.06.1972
14223
2690
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
07.09.1985
18861
1475
İş Teftiş Tüzüğü
28.08.1979
16738